AMBIENT

Nhận biết HCl và H2SO4

bởi Nguyễn Trà Giang 03/06/2019

1.Hoà tan hoàn toàn 4gam hỗn hợp gồm 2 kim loại A và B có cùng hoá trị 2, có cùng tỉ lệ mol là 1:1 bằng dung dịch HCl loãng dư thu được 2,24 lít khí hydro (đktc) hỏi A và B là kim loại nào?
2. Nhận biết 2 chất bằng phương pháp hoá học:
a) HCl và H2SO4
b) NaOH và Ba(OH)2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 2:

  a, Trích lần lượt các chất ra mẫu thử

  - Cho dung dịch BaCl2 qua lần lượt các mẫu thử , mẫu nào có kết tủa trắng là H2SO4

  H2SO4 + BaCl2 \(\rightarrow\) BaSO4\(\downarrow\) + 2HCl

  - Còn lại là HCl

  b, Trích lần lượt các mẫu thử

  - Cho dung dịch H2SO4 , mẫu nào tạo ra kết tủa trắng là Ba(OH)2

  Ba(OH)2 + H2SO4 \(\rightarrow\) BaSO4\(\downarrow\) + 2H2O

  - Còn lại là NaOH

  bởi nguyễn thịngocj hà 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>