ON
YOMEDIA
VIDEO

Nếu trung hòa 200ml dd HCL ở trên thì cần bao nhiêu ml dd Ca(OH)2 2M?

hòa tan hoàn toàn 6,5g kẽm bằng 100ml dd HCL 1M

a.Viết PTHH

b.Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

c.Nếu trung hòa 200ml dd HCL ở trên bằng V ml dd Ca(OH)2 2M.Tính V

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2 (1)

  nZn=0,1(mol)

  nHCl=0,1(mol)

  Vì \(\dfrac{0,1}{2}< 0,1\) nên sau PƯ Zn dư

  Theo PTHH 1 ta có:

  nZnCl2=\(\dfrac{1}{2}\)nHCl=0,05(mol)

  mZnCl2=136.0,05=6,8(g)

  c;

  2HCl + Ca(OH)2 -> CaCl2 + 2H2O (2)

  nHCl=0,2(mol)

  Từ 2:

  nCa(OH)2=\(\dfrac{1}{2}\)nHCl=0,1(mol)

  VCa(OH)2=\(\dfrac{0,1}{2}=0,05\left(lít\right)\)

    bởi Hoàng Hiệp 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1