AMBIENT

Nếu đem cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

bởi Lê Nhật Minh 01/06/2019

3,06g hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại I và kim loại II được hòa tan bằng dung dịch a xít clohiđric thấy thoát ra 672ml khí CO2 đktc. Nếu đem cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

Mình đang cần gấp ạ,mọi người giúp mình với!

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CO_2}=\dfrac{0,672}{22,4}=0,03mol\)

  \(n_{HCl}=2n_{CO_2}=0,06mol\)

  \(n_{H_2O}=n_{CO_2}=0,03mol\)

  -Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

  3,06+0,06.36,5=mmuối clorua+0,03.44+0,03.18

  mmuối clorua=3,06+0,06.36,5-(0,03.44+0,03.18)=3,39 gam

  bởi Vương Đại 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>