Nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng thì được bao nhiêu gam muối khan?

bởi Phan Quân 01/06/2019

Cho 100ml dung dịch HCl 1M tác dụng với v ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Tính

a/ v ml dung dịch Ca(OH)2 cần dùng

b/ nồng độ mol dung dịch sau phản ứng

c/ nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng thì được bao nhiêu gam muôi khan.

Câu trả lời (1)

 • Ca(OH)2 + 2HCl -> CaCl2 + 2H2O

  nHCl=0,1(mol)

  Theo PTHH ta có:

  nCa(OH)2=\(\dfrac{1}{2}\)nHCl=0,05(mol)

  nCaCl2=nCa(OH)2=0,05(mol)

  Vdd Ca(OH)2=\(\dfrac{0,05}{1}=0,05\left(lít\right)\)

  mCaCl2=111.0,05=5,55(g)

  CM dd CaCl2=\(\dfrac{0,05}{0,15}=\dfrac{1}{3}M\)

  bởi Nguyen My 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan