ON
YOMEDIA
VIDEO

Nếu cho co2 sục qua dung dịch A sau khi kết thúc thí nghiệm thấy có 1 g kết tủa thì có bao nhiêu lít co2 đã thamgia phản ứng

hòa tan 2,8g CaO vào nước được dung dịch A.

A) Cho 1,68 lít khí Co2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch A, Tính số g kết tủa thu được

B) Nếu cho co2 xục qua dung dịch A sau khi kết thúc thí nghiệm thấy có 1 g kết tủa thì có bao nhiêu lít co2 đã thamgia phản ứng( đktc)

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có : \(n_{CaO}=\dfrac{2,8}{56}=0,05\left(mol\right)\)

  \(PTHH:CaO+H_2O-->Ca\left(OH\right)_2\)

  Từ pt => \(n_{CaO}=n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,05\left(mol\right)\)

  a,

  \(n_{CO_2}=\dfrac{1,68}{22,4}=0,075\left(mol\right)\)

  \(=>\dfrac{n_{CO_2}}{n_{Ca\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,075}{0,05}=>\) tạo hỗn hợp 2 muối

  Gọi a,b lần lượt là số mol của \(CaCO_3,Ca\left(HCO_3\right)_2\)

  \(CO_2\left(a\right)+Ca\left(OH\right)_2\left(a\right)-->CaCO_3\left(a\right)+H_2O\left(1\right)\)

  \(2CO_2\left(2b\right)+Ca\left(OH\right)_2\left(b\right)-->Ca\left(HCO_3\right)_2\left(b\right)\left(2\right)\)

  Từ pt (1) , (2) ta có :

  \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,075\\a+2b=0,05\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}a=0,025\\b=0,025\end{matrix}\right.\)

  \(=>m_{CaCO_3}=0,025.100=2,5\left(g\right)\)

  b, Có 2 trường hợp xảy ra :

  \(TH_1:CO_2\left(h\text{ết}\right),Ca\left(OH\right)_2\left(d\text{ư}\right)\)

  => chỉ xảy ra phản ứng : \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2-->CaCO_3+H_2O\)

  \(n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=\dfrac{1}{100}=0,01\left(mol\right)\)

  \(=>V_{CO_2}=0,01.22,4=0,224\left(l\right)\)

  \(TH_2:CO_2\left(d\text{ư}\right),Ca\left(OH\right)_2\left(h\text{ết}\right)\)

  \(CO_2\left(0,05\right)+Ca\left(OH\right)_2\left(0,05\right)-->CaCO_3\left(0,05\right)+H_2O\left(3\right)\)

  \(CO_{2\left(d\text{ư}\right)}+CaCO_3+H_2O-->Ca\left(HCO_3\right)_2\left(4\right)\)

  Vì sau phản ứng chỉ có 1 gam kết tủa ( 0,01 mol CaCO3 ) nên phản ứng (4) lượng CaCO3 bị hoà tan là 0,04 mol

  Từ pt (3) , (4) có :

  \(\Sigma n_{CO_2}=0,05+0,04=0,09\left(mol\right)\)

  \(=>V_{CO_2}=0,09.22,4=2,016\left(l\right)\)

  ... ( lâu r k trả lời h đánh mỏi tay wa )

    bởi Đầu Gỗ 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1