AMBIENT

Khối lượng muối khan sau phản ứng là bao nhiêu?

bởi Lê Tường Vy 13/05/2019

Nung 13,4g 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị II, được 6,8g rắn và khí X. KHí X sinh ra cho hấp thụ vào 75ml dd NaOH 1M, khối lượng muối khan sau phản ứng là

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi ACO3 là công thức chung của 2 muối cacbonat .

  PTHH: \(ACO_3\rightarrow AO+CO_2\)

  Theo ĐLBTKL: \(m_{CO_2}=13,4-6,8=6,6g\)

  \(\Rightarrow n_{CO_2}=\dfrac{6,6}{44}=0,15mol\)

  \(n_{NaOH}=0,075mol\)

  \(\Rightarrow\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}=\dfrac{0,075}{0,15}=0,5< 1\)

  => Xảy ra pư tạo muối axit và CO2

  \(NaOH\left(0,075\right)+CO_2\rightarrow NaHCO_3\left(0,075\right)\)

  \(m_{NaHCO_3}=0,075.84=6,3g.\)

  bởi Nguyen Nhung 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>