Khối lượng glucozo đem dùng là bao nhiêu?

bởi Nguyễn Hoài Thương 25/04/2019

lên men ancol hoàn toaanf a gam glucozo dãn hoàn toàn bộ khí CO2 sinh ra đi qua dung dihcj nước vôi trong thi được 17 gam kết tủa , biết hiệu suất phản ứng là 85% khối lượng glucozo đem dùng là

Câu trả lời (1)

 • C6H12O6\(\rightarrow\)2C2H5OH+2CO2

  CO2+Ca(OH)2\(\rightarrow\)CaCO3+H20

  nCaCO2=17/100=0,17 mol

  theo pt nC6H12O6=1/2 nCO2=0,085mol suy ra mC6H206 theo pt =0,085*180=15,3 g

  suy ra khối lượng glucozo đem dùng là 15,3*100:85=18g

  bởi Đinh Kiều Oanh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan