YOMEDIA
ZUNIA12

Hỗn hợp T gồm hai axit cacboxylic đa chức X và Y (có số mol bằng nhau), axit cacboxylic đơn chức Z (phân tử các chất có số nguyên tử cacbon không lớn hơn 4 và đều mạch hở, không phân nhánh). Trung hòa m gam T cần 510 ml dung dịch NaOH 1M; còn nếu cho m gam T vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được 52,38 gam kết tủa. Đốt cháy hoàn toàn lượng T trên, thu được CO2 và 0,39 mol H2O. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng không thu được kết tủa. Phần trăm khối lượng của Z trong T là?

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Các axit đều mạch hở và không phân nhánh nên X và Y là axit 2 chức

  Do dẫn sản phẩm cháy vào 0,4 mol Ba(OH)2  không thu được kết tủa nên nCO2 > 0,8 mol, nH2O= 0,39 mol

  -Trường hợp 1: Axit Z phản ứng với AgNO3/NH3 là HCOOH

  →nHCOOH= ½ . nAg= 0,2425 mol

  Ta có: nNaOH= 2.nX, Y + nHCOOH → nX, Y= 0,13375 mol → nT= 0,37625 mol

  →Số H= 2,073 (vô lý, dựa vào H trung bình, số mol của từng axit để loại)

  -Trường hợp 2: Axit Z phản ứng với AgNO3/NH3 là CH≡C-COOH

  →nZ= Số mol của AgC≡C-COOH= 0,27 mol

  Ta có: nNaOH= 2.nX, Y+ nZ → nX, Y= 0,12 mol → nT= 0,39 mol

  Suy ra số H= 2 → Công thức axit là HOOC-COOH: 0,06 mol và HOOC-C≡C-COOH: 0,06 mol

  →%mZ= 60,69%

    bởi Anh Tuyet 30/04/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON