ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Hỗn hợp A gồm Al và \(Al_2O_3\) có tỉ lệ số gam là 0,18: 1,02. Cho A tan trong dd NaOH vừa đủ thu được dd B và 0,672 lít H2(ĐKTC). Cho B tác dụng với 200ml dd HCl thu được kết tủa D. Nung D ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 3,57 gam chất rắn. Tính nồng độ mol của dd HCl.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi x,y lần lượt là số mol của Al và Al2O3, Từ tỉ lệ khối lượng suy ra y=1,5x.

  Al + NaOH + H2O →   NaAlO2 + 3/2 H2

   x                               x                1,5x

  Al2O3 + 2NaOH    →      2NaAlO2 + H2O

   y                                             2y

  \( \Rightarrow 1,5{\rm{x}} = \frac{{0,672}}{{22,4}} = 0,03(mol) \Rightarrow x = 0,02;y = 0,03\)

  Dung dịch B là dd NaAlO2 có số mol là (x+2y) mol = 0,08 (mol).

  B + HCl có thể có các phản ứng:

  NaAlO2 + HCl + H2O     →      Al(OH)3 + NaCl (1)

  Al(OH)3 + 3HCl             →      AlCl3 + 3 H2O  (2)

   2 Al(OH)3  → Al2O3 + 3H2

  Kết tủa thu được là Al(OH)3, chất rắn là Al2O3

  Trường hợp (1):

  Nếu (2) không xảy ra

  \(\begin{array}{l}
  {n_{A{l_2}{O_3}}} = \frac{{3,57}}{{102}} = 0,035(mol) \Rightarrow {n_{HCl}} = {n_{Al{{(OH)}_3}}} = 0,07(mol)\\
   \Rightarrow {C_M}_{HCl} = \frac{{0,07}}{{0,2}} = 0,35M
  \end{array}\)

  Trường hợp (2):

  (2) có thể xảy ra:

  Số mol Al(OH)3 ở (1) = số mol NaAlO2 = 0,08 = số mol HCl ở (1)

  Số mol Al(OH)3 ở (2) = 0,08 – 0,07=0,01 → Số mol HCl ở (2) = 0,03

  → Số mol HCl toàn bộ =0,08+0,03=0,11 \( \Rightarrow {C_M}HCl = \frac{{0,11}}{{0,2}} = 0,55M\)

    bởi thu hảo 27/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)