ON
ADMICRO
VIDEO
metan--(2)-->axetylen

-->

Hoàn thành chuỗi phản ứng Natri axetat --(1)--> metan--(2)-->axetylen

Natri axetat --(1)--> metan--(2)-->axtilen --(3)-->etilen--(4)-->rượu etylic--(5)-->axit axetic --(6)-->etyl axetat

giúp mk vs cần gấp!haha

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (2)

 
 
 
 • (1) CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3

  Điều kiện : Nhiệt độ ; Xúc tác: CaO

  (2) 2CH4 C2H2 + 2H2

  Điều kiện : Nhiệt độ: 1500°C Điều kiện khác: làm lạnh nhanh.

  (3) C2H2 + H2C2H4

  Điều kiện : Nhiệt độ ; Xúc tác: Palladium (Pd).

  (4) C2H4 + H2O → C2H5OH

  Điều kiện : Xúc tác: axit

  (5) Bạn ơi hình như rượu etylic \(\rightarrow\) acid acetic

  chứ không phải rượu etylic \(\rightarrow\) axit axetic

  C2H5OH + O2CH3COOH + H2O

  Điều kiện : men giấm

  (6) CH3COOH + C2H5OH ↔ CH3COOC2H5 + H2O

  Điều kiện : Nhiệt độ: 140°C Xúc tác: H2SO4 đặc

    bởi Trương Quỳnh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • butan --(1)--> etan --(2)--> etyl colrua --(3)--> etanol --(4)--> etilen --(5)--> P.E

   

    bởi vũ tuyên 14/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1