AMBIENT

Hãy tính mdd Ca(OH)2 cần dùng và C% của dd muối sau PỨ

bởi Lê Nhi 05/06/2019

Có 200ml dd HCl 0,2M
a) Để trung hòa dd axit này cần bnhiêu ml dd NaOH 0,1M. Tính CM muối dd sinh ra
b) Nếu trung hòa dd axit trên bằng dd Ca(OH)2 5%. Hãy tính mdd Ca(OH)2 cần dùng và C% của dd muối sau PỨ (giả thiết khối lượng riêng dd HCl = 1g/ml)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : nHCl = 0,2.0,2=0,04(mol)

  a) Ta có PTHH :

  \(HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H2O\)

  0,04mol.....0,04mol....0,04mol

  Ta có :

  \(V_{\text{dd}HCl\left(c\text{ần}-d\text{ùng}\right)}=\dfrac{0,04}{0,1}=0,4\left(lit\right)=400\left(ml\right)\)

  CMNaCl = \(\dfrac{0,04}{0,2}=0,2\left(M\right)\)

  b) Theo đề bài ta có : mddHCl=\(200.1=200\left(g\right)\)

  Ta có PTHH :

  \(Ca\left(OH\right)2+2HCl\rightarrow CaCl2+2H2O\)

  0,02mol...........0,04mol....0,02mol

  Ta có :

  \(m\text{dd}Ca\left(OH\right)2\left(c\text{ần}-d\text{ùng}\right)=\dfrac{0,02.74}{5}.100=29,6\left(g\right)\)

  C%CaCl2 = \(\dfrac{0,02.111}{0,02.74+200}.100\%\approx1,102\%\)

  Vậy..............

  bởi Đặng Ngọc Duy 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>