YOMEDIA

Hãy tính mdd Ca(OH)2 cần dùng và C% của dd muối sau PỨ

Có 200ml dd HCl 0,2M
a) Để trung hòa dd axit này cần bnhiêu ml dd NaOH 0,1M. Tính CM muối dd sinh ra
b) Nếu trung hòa dd axit trên bằng dd Ca(OH)2 5%. Hãy tính mdd Ca(OH)2 cần dùng và C% của dd muối sau PỨ (giả thiết khối lượng riêng dd HCl = 1g/ml)

  bởi Lê Nhi 05/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : nHCl = 0,2.0,2=0,04(mol)

  a) Ta có PTHH :

  \(HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H2O\)

  0,04mol.....0,04mol....0,04mol

  Ta có :

  \(V_{\text{dd}HCl\left(c\text{ần}-d\text{ùng}\right)}=\dfrac{0,04}{0,1}=0,4\left(lit\right)=400\left(ml\right)\)

  CMNaCl = \(\dfrac{0,04}{0,2}=0,2\left(M\right)\)

  b) Theo đề bài ta có : mddHCl=\(200.1=200\left(g\right)\)

  Ta có PTHH :

  \(Ca\left(OH\right)2+2HCl\rightarrow CaCl2+2H2O\)

  0,02mol...........0,04mol....0,02mol

  Ta có :

  \(m\text{dd}Ca\left(OH\right)2\left(c\text{ần}-d\text{ùng}\right)=\dfrac{0,02.74}{5}.100=29,6\left(g\right)\)

  C%CaCl2 = \(\dfrac{0,02.111}{0,02.74+200}.100\%\approx1,102\%\)

  Vậy..............

    bởi Đặng Ngọc Duy 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA