CO ko khử đc Al2O3 là pt này ko phản ứng phải ko ạ?

bởi Nguyễn Anh Hưng 12/06/2019

Mn ơi giúp mk với : CO ko khử đc Al2O3 là pt này ko phản ứng phải ko ạ?

Câu trả lời (1)

 • CO giống H2 chỉ khử các oxit của kim loại đứng sau Al trong dãy HĐHH của kim loại!

  bởi Tạ Thủy Anh 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • My Le

  Cho hỗn hợp CO và CO2 . Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với dd nước vôi trong , dư thì thu được 10g kết tủa trắng . Nếu cho cùng lượng hỗn hợp trên phản ứng với CuO dư , nung nóng thì thu đc 6,4g kim loại màu đỏ

  a, Viết PTPƯ

  b, Tính tỉ lệ % số mol các khí trong hỗn hợp ban đầu ,Tính tỉ khối hỗn hợp trên so với H2

 • Nhat nheo

  Khử 16 gam Fe2O3 bằng CO dư, sp khí thu được cho đi vào dd Ca(OH)2 dư thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là.

 • con cai

  GIÚP mk với

  Cho khí CO đi qua ống sứ đựng m gam \(Fe_2O_3\) đốt nóng( giả sử khử oxit thành kim loại). Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn B, cho B tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\) đặc nóng thu được 6,72 lít khí \(SO_2\)(đktc) và lượng \(H_2SO_4\) tiêu tốn để hòa tan hết B là 60,72 gam. Viết PTHH và tính giá trị của m.

 • Bo bo

  Dùng CO khử hoàn toàn 2,88g hỗn hợp gồm Fe,FeO, Fe2O3 thu được 2,24g rắn . Để tránh gây ông nhiễm môi trường khí thoát ra dẫn qua 500ml dd Ba(OH)2 thu đuốc 5,91g kết tủa. Tìm nồng độ dd Ba(OH)2

 • Tra xanh

  b1) các khí O2;CO;CO2

  a) dùng CaO lm khô những khí nào?

  b) khí nào cháy dc?

  c) khí nào lm đục ns vôi trong?

  b) viết các pthh chỉ ra 2 phương pháp điều chế oxit: CuO;MgO;SO2;CO2

 • thanh hằng

  Cho 18 gam hỗn hợp khí gồm CO và CO2 có thể tích là 11,2 lít, dẫn hỗn hợp này qua ống đựng 8 gam CuO nung nóng. Tính khối lượng khí thu được sau phản ứng.

 • Nguyễn Anh Hưng

  cho luồng khí CO dư đi qua hh BaO, Al2O3,Fe2O3 đốt nóng thu được chất rắn X. Hòa tan chất rắn X vào nước thu được dung dịch Y và chất rắn E. Sục khí CO2 dư vào dung dịch Y thu được kết tủa F. Hòa tan E vào dung dịch NaOH dư thấy bị tan 1 phần. Chất rắn E và kết tủa F lần lượt là?

 • can tu

  1) Dùng thuốc thử nào có thể phân biệt được các chất rắn sau : MgO , P2O5 , Ba(OH)2 , Na2SO4 ?

  A. H2O , giấy quỳ tím

  B. H2SO4 loãng , C20H14O4 không màu

  C. Dd NaOH , giấy quỳ tím

  2) Khi cho CO có lẫn CO2 , SO2 có thể làm sạch khí CO bằng những chất nào ?

  A. H2O

  B. Dd HCl

  C. Dd NaOH

  D. Dd H2SO4

 • Lê Trung Phuong

  Đốt cháy hết m gam cacbon trong oxi thu được hỗn hợp A gồm CO và CO2. Cho hỗn hợp khí A đi từ từ qua ống sứ đựng 23,2g Fe3O4 nung nóng đến phản ứng kết thúc thu được chất rắn B chứa 3 chất (Fe, FeO, Fe3O4) và khí D duy nhất. Hấp thụ hoàn toàn khí D bởi dung dịch Ba(OH)2 thu được 19,7g kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X thu thêm 14,775g kết tủa nữa thì kết thúc phản ứng. Cho toàn bộ chất rắn B vào dung dịch CuSO4 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì lượng CuSO4 đã phản ứng là 0,03mol, đồng thời thu được 21,84g chất rắn E.

  a) Viết phương trình hóa học xảy ra

  b) Tính m và tỉ khối của A so với H2

 • Mai Thuy
  Tính CM của các chất tan trong dung dịch thu được sau mỗi thí nghiệm. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn, V dung dịch thay đổi không đáng kể.
  a) Dẫn 448ml CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M.

  b) Dẫn 4,032 l SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 1M.

  c) Hòa tan hết 15g hỗn hợp X gồm CaCO3 và KHCO3 trong dung dịch HCl dư, dẫn toàn bộ khí vào bình chứa 400 ml dung dịch KOH 0,45M

  ( CÁC BẠN GIẢI THEO LOẠI : PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CO2(HOẶC SO2 ) PHẢN ỨNG VỚI KIỀM NHA !!!!! )