YOMEDIA
ZUNIA12

Cho 1,896 gam \(KMnO_4\) vào dung dịch HCl đặc, du, đun nhẹ. Sau khi kết thúc phản ứng, cho toàn bộ lượng Cl2 tạo ra tác dụng hết với kim loại M (hóa trị n không đổi trong các hợp chất), thu được 5,380 gam hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ lượng X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 12,930 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, xác định kim loại M.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • \({n_{KMn{O_4}}} = \frac{{1,896}}{{158}} = 0,012\left( {mol} \right)\)

  - Khi cho KMnO4 phản ứng với HCl đặc

  (1)    2 KMnO4 + 16 HClđặc \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + 8 H2O

               0,012  →                                                              0,03               mol

  Bảo toàn nguyên tố Cl → nAgCl = 2nCl2 = 0,06 mol

  ⟹ mAgCl = 0,06.143,5 = 8,61 gam < 12,93 gam

  ⟹ Ngoài AgCl thì còn có kết tủa khác

  ⟹ Kim loại M có phản ứng với AgNO3

  - Khi cho Cl2 tác dụng hết với kim loại M (có hóa trị n không đổi):

  (2) n Cl2 + 2 M \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2 MCln

        0,03 →                     0,06/n (mol)

  → Hỗn hợp chất rắn X gồm MCln (0,06/n mol) và M dư (a mol)

  → mX = \(\frac{{0,06}}{n}.\left( {M + 35,5n} \right) + a.M\) = 5,38 (1)

  - Khi cho X tác dụng AgNO3 dư:

  (3) MCln + n AgNO3 → n AgCl ↓ + M(NO3)n

       0,06/n  →                     0,06                        (mol)

  (4) n M + 2n AgNO3 → n M(NO3)2 + 2n Ag ↓

          a     →                                              2a     (mol)

  → mkết tủa = 8,61 + 108.2a = 12,93 (2)

  Từ (2) ⟹ a = 0,02. Thay vào (1) ta được:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,\frac{{0,06}}{n}.\left( {M + 35,5n} \right) + 0,02.M = 5,38\\ \to 0,06M + 2,13n + 0,02M.n = 5,38n\\ \to M = \frac{{3,25n}}{{0,02n + 0,06}}\end{array}\)

  Biện luận với n = 1, 2, 3 ta thấy n = 2 và M = 65 thỏa mãn

  Vậy kim loại M là Kẽm (kí hiệu Zn)

    bởi Đặng Ngọc Trâm 11/03/2022
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON