ADMICRO
UREKA

Cần bao nhiêu g dd HCl 25% để phản ứng hoàn toàn với dd sau phản ứng trên

Để hấp thụ hoàn toàn 2,24 l CO2 đktc cần dùng 100ml dung dịch NaOH 1,5M

a)Tính nồng độ mol của các chất tan trong dd sau phản ứng.Giả sử sự hòa tan ko lm thay đổi Vdd.

b)Cần bao nhiêu g dd HCl 25% để phản ứng hoàn toàn với dd sau phản ứng trên

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}nCO2=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\\nNaOH=0,1.1,5=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta xét tỉ lệ :

  T = \(\dfrac{nNaOH}{nCO2}=\dfrac{0,15}{0,1}=1,5\) < 2

  Ta có : 1 < T < 2

  => sau P/ư thu được cả 2 muối là Na2CO3 và NaHCO3

  Gọi x ,y lần lượt là số mol của Co2 tham gia vào 2PTHH :

  Ta có PTHH :

  \(\left(1\right)CO2+2NaOH\rightarrow Na2CO3+H2O\)

  xmol...........2x mol.............. xmol

  \(\left(2\right)CO2+NaOH\rightarrow NaHCO3\)

  y mol..............ymol............ymol

  Ta có 2PT : \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,1\left(a\right)\\2x+y=0,15\left(b\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\left(mol\right)\\y=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  a) Ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}nNa2CO3=x=0,05\left(mol\right)\\nNaHCO3=y=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}CM_{Na2CO3}=\dfrac{0,05}{0,1}=0,5\left(M\right)\\CM_{NaHCO3}=\dfrac{0,05}{0,1}=0,5\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy.............

    bởi Tegami Đức 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF