ON
YOMEDIA
VIDEO

Lọc lấy kết tủa, đem nung trọng không khí đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Hòa  tan 4,48 hỗn hợp A gồm MgO và FeO trọng 200ml dụng dịch H2SO4 loãng thì phản ứng vùa đủ 

a) tính khối lượng mỗi oxit có trọng hỗn hợp A

b) để tác dụng vừa đủ với 2 muối trọng dùng dịch Vụ cần dùng V(lít) dụng dịch NaOH 0,2M, thu đc kết tủa gồm hiđroxit loại. Lọc lấy kết tủa, đem nung trọng không khí đến khối lượng không đổi thứ được m gầm chất rắn khan phản ứng hoàn toàn . Tính V và m

Xin giúp về

 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • nH2SO4 = 0,09
  Gọi a,b lần lượt là số mol của MgO và FeO
  MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O.
  FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O
  Ta có: 40.a + 72.b= 4,88
  nH2SO4 = a + b = 0,09
  a= 0,05; b= 0,04
  Dung dịch B gồm: MgSO4 và FeSO4
  MgSO4 + 2NaOH → Mg(OH)2 + Na2SO4
  FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4
  nNaOH= 2.(0,05 + 0,04) = 0,18 mol
  → V= 0,18/0,2=0,9 lít.
  Nung kết tủa ngoài không khí:
  Mg(OH)2 → MgO + H2O.
  4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O
  m= mMgO + mFe2O3

    bởi Phương Mai 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1