RANDOM
VIDEO

Hỗn hợp X gồm Fe và Cu. Chia m gam hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Phần 2 cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được 8,96 lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của m là

A. 43,2

B. 38,4

C. 21,6

D. 26,4

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Chọn A 

  \(\begin{array}{l}
  {{\rm{P}}_{\rm{1}}}{\rm{:}} \to {{\rm{n}}_{{\rm{Fe}}}}{\rm{ = }}{{\rm{n}}_{{\rm{H2}}}}{\rm{ = 0,1mol}}\\
  {{\rm{P}}_{\rm{2}}}{\rm{:}}\left\{ \begin{array}{l}
  {\rm{3}}{{\rm{n}}_{{\rm{Fe}}}}{\rm{ +  2}}{{\rm{n}}_{{\rm{Cu}}}}{\rm{ = 2}}{{\rm{n}}_{{\rm{S}}{{\rm{O}}_{\rm{2}}}}}{\rm{ =  0,8 mol}}\\
  {\rm{56}}{{\rm{n}}_{{\rm{Fe}}}}{\rm{ +  64}}{{\rm{n}}_{{\rm{Cu}}}}{\rm{ =  56 - 0,4}}{\rm{.96}}
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  {{\rm{n}}_{{\rm{Fe}}}}{\rm{ = 0,2}}\\
  {{\rm{n}}_{{\rm{Cu}}}}{\rm{ = 0,1}}
  \end{array} \right. \to {\rm{m  =  (0,2}}{\rm{.56 + 0,1}}{\rm{.64)}}{\rm{.1,5 = 26,4}}{\rm{gam}}
  \end{array}\)

    bởi Nhật Duy 03/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1