YOMEDIA
VIDEO

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau (các phản ứng đều ở điều kiện và xúc tác thích hợp):

X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O

X1 + HCl → X3 + NaCl

X3 + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3

2X2 + H2SO4 → 2X4 + Na2SO4

Biết X4 là hợp chất hữu cơ no, phân tử có 3 nguyên tử Cacbon. Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. X2 có thể trùng ngưng tạo polime.

B. X có số nguyên tử C nhỏ hơn số nguyên tử H.

C. X4 tác dụng với Na hay NaHCO3 đều cho số mol khí bằng số mol X4 phản ứng.

D. X3 làm quỳ tím hóa đỏ.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Từ PTPƯ của X → X có nhóm chức este và nhóm –COOH (vì sinh ra H2O).

  X1, X2 tác dụng với axit vô cơ mạnh tạo X3, X4 và muối natri của axit vô cơ → X1, X2 là muối natri của axit hữu cơ hoặc hiđroxi axit → X2 không thể trùng ngưng → A SAI.

  X3 được tạo từ X1 và có p.ư tráng bạc cho ra (NH4)2CO3 → X3 là HCOOH.

  X4 là hợp chất hữu cơ no, phân tử có 3 nguyên tử Cacbon → X4 là HO-CH2-CH2-COOH hoặc

  CH3-CH(OH)-COOH → X là HCOOCH2CH2COOH hoặc ….

    bởi Nguyễn Anh Hưng 15/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1