YOMEDIA
UREKA

Tính hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 biết X là hỗn hợp của N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 4,25. Nung nóng X một thời gian trong bình kín có xúc tác phù hợp thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối Y so với X bằng 0,7.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • MX = 8,5. Theo qui tắc đường chéo ta có: \(3n_{N_2} = n_{H_2}\) ⇒ Chọn \(n_{H_2} = 3\ mol \Rightarrow n_{N_2} = 1\ mol\)

  Xét cân bằng:         N2     +    3H2    \(\rightleftharpoons\)    2NH3

  Số mol ban đầu        1              3

  Số mol phản ứng      x             3x              2x

  Số mol cân bằng    (1 – x)      (3 – 3x)          2x

  Số mol sau phản ứng = (4 – 2x) mol

  ⇒ \(\frac{d_Y}{X} = \frac{n_X}{n_Y}\) (do khối lượng chất trong hỗn hợp không đổi)

  ⇒ 0,7 × 4 = 4 – 2x ⇒ x = 0,6 mol

  ⇒ H% = 60% 

    bởi Việt Long 17/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF