YOMEDIA
NONE

Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đem cô cạn dung dịch đến khô, thu được lượng muối khan là

A. 50 gam Na3PO4.

B. 15 gam Na2HPO4.

C. 19,2 gam NaH2PO4 và 14,2 gam NaH2PO4.

D. 14,2 gam NaH2PO4 và 49,2 gam Na3PO4.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • nNaOH = 1,1 mol; nH3PO4 = 0,4 mol

  2 < nNaOH : nH3PO4 < 3 ⇒ Tạo 2 muối Na3PO4 (x mol) và Na2HPO4 (y mol)

  3NaOH (3x) + H3PO4 (x) → Na3PO4 (x mol) + 3H2O

  2NaOH (2y) + H3PO4 (y) → Na2HPO4 (y mol) + 2H2O

  nNaOH = 3x + 2y = 1,1 mol;

  nH3PO4 = x + y = 0,4 mol

  ⇒ x = 0,3 mol → mNa3PO4 = 49,2 gam; y = 0,1 mol → mNa2HPO4 = 14,2 gam

  => Đáp án D

    bởi Nguyễn Thanh Thảo 21/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON