Tính hiệu suất của phản ứng oxi hóa SO2 thành SO3?

bởi Bảo Ngân 24/05/2019

Đốt cháy hoàn toàn 8,0 gam lưu huỳnh bằng khí oxi dư, thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối so với H2 là 26. Cho toàn bộ hỗn hợp A vào bình kín có V2O5 rồi nung nóng đến 450ºC. Sau một thời gian phản ứng, làm nguội bình rồi cho toàn bộ các chất thu được đi qua dung dịch BaCl2 dư. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 46,6 gam kết tủa. Tính hiệu suất của phản ứng oxi hóa SO2 thành SO3

Câu trả lời (1)

 • S+O2->SO2 

  1. nSO2=nS=8/32=0,25 mol
  2. vì dA/H2=26=>MTBA=26*2=52
  3. ÁP dụng sơ đồ đường chéo => nSO2/nO2=5/3 =>nO2dư=3/5nSO2=0,15 mol

   2SO2+O2->2SO3

  bd 0,25...0,15

  pư 2x......x......2x

  kt 0,25-2x...0,15-x....2x

  gọi nO2 PƯ=x mol

  sau pư thu được hh khí gồm SO3,SO2dư,O2 dư

  SO3+BaCl2+H2O-> BaSO4+2HCL

  Ta có n kết tủa =n BaSO4=46,6/ 233=0,2 mol

  => nSO3=nBaSO4=0,2 mol=>2x=0,2=>x=0,1 

  H% tính theo SO2=(2*0,1/0,25)*100%=80%

  bởi Huy Đình 21/06/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan