Hai kim loại kiềm đó là gì?

bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 12/11/2018

Hòa tan hoàn toàn 3.1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước thu được 1.12 lít hidro dktc). Hai kim loại kiềm đó là ?

Câu trả lời (1)

 • M + H2O ------------> MOH + 1/2 H2
  0.1 <------- 0.05

  m=3,1
  n=0.1
  ------->M=m/n=31
  gọi kl mol nt 2 kim loại đó là A và B(giả sử A <B) có
  A <31<B
  thuộc hai chu kì liên tiếp chỉ có Na và Ba thỏa mãn

  bởi trần phan bảo ngọc 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • My Le

  Trong nguyên tử một nguyên tố A có tổng số các loại hạt là 58. Biết số hạt proton ít hơn số hạt nơtron là 1 hạt. Viết kí hiệu của A, viết cấu hình electron của nguyên tố A.

 • Lê Minh Hải

  Hãy chứng tỏ bạn là thiên tài ok

  Nguyên tử A có cấu hình electron ngoài cùng là 3p4 . Tỉ lệ nơtron và số proton là 1:1 . Nguyên tử B có số nơtron bằng 1,25 lần số nơtron của A . Khi cho 7,8gB tác dụng với lương dư A ta được 11g hóa chất B2A . Xác định số thứ tự , số khối của A và B

 • na na

  Các chất trong dãy nào sau đây được xếp theo trình tự tính axit tăng dần (Cho 14Si; 15P; 12Mg; 16S; 13Al; 11Na)

  A. H2SiO3; Al(OH)3; Mg(OH)2; H2SO4

  B. Al(OH)3; H2SiO3; H3PO4; H2SO4

  C. NaOH; Al(OH)3; Mg(OH)2; H2SO4

  D. H2SiO3; Al(OH)3; H3PO4; Mg(OH)2

 • Mai Hoa

  cho 1.44g hỗn hợp kim loại M và oxit của nó là MO, có số mol bằng nhau ,tác dụng hết với H2SO4 đặc , đun nóng .Thể tích khí SO2 (đktc) .hóa trị lớn nhất của M là 2

  kim loại M .Vị Trí của M trong bảng tuần hoàn

 • Phan Thị Trinh

  tổng số hạt p,n,e có trong 1 loại nguyên tử của nguyên tố là 54 hạt trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 1,7 lần . hãy xác định số hiệu nguyên tử ,viết ký hiệu nguyên tử đó (GIÚP E VS Ạ)

 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Đốt cháy hoàn toàn 0,62g một nguyên tố X thuộc phân nhóm chính nhóm V thì thu được 1,42g oxit cao nhất của X. Xác định nguyên tố X và viết Cte và công thức cấu tạo của oxit cao nhất đó

 • Bin Nguyễn

  1) A là kim loại thuộc nhóm IIA. Lấy 4,8g A tác dung với dd HX thu được 0,4g khí. Tìm tên A.

  2) Khi cho 3,33g một kim loại kiềm tác dụng với HCl thì có 0,48g khí H2 thoát ra. Cho biết tên kim loại kiềm đó.

  3) Cho 4,8g một kim loại A thuộc nhóm IIA vào 200g dd HCl 20% thì thu được 4,48 lít khí (đktc).

  a) Xác định tên kim loại A.

  b) Tính nồng độ % các chất trong dd thu được sau phản ứng.

 • Nguyễn Hiền

  bài 1: Hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ ở 2 chu kì liên tiếp. Cho 7.65 gam X vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thì thu được 8,75 gam muối khan. Tìm hai kim loại?

  bài 2: hỗn hợp A gồm bột Fe và Al. Để tác dụng vừa đủ với 11 gam A cần 12,8 gam bột S. Tính % số mol của Fe trong A?

  bài 3: Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu được chia làm 2 phần bằng nhau:

  - phần 1: Hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít H2 (đktc)

  - phần 2: Hòa tan hết vào dung dịch HNO3 dư thu được 10,08 lít NO (đktc).

  Tìm m ?

 • Tra xanh

  X thuộc nhóm IV a trong hợp chất khí với H của X có 25% về klg . Tìm X, viết ct õit cao nhất của X

 • Tram Anh

  Câu 1: Cho tổng số các loại hạt proton, notron electron trong nguyên tử của một của một nguyên tố X là 48. Biết trong nguyên tố X, tổng số các hạt mang điện tích nhiều hơn số không mang điện tích là 16 hạt.
  a.Xác định số hạt proton, notron và electron trong nguyên tử X ?
  b.Tính số khối của X ?
  c.Viết cấu hình electron nguyên tử của X? Nêu vị trí của X trong bảng tuần hoàn ( ô, chu kì, nhóm).
  d.X là kim loại, phi kim hay khí hiếm
  Câu 2: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất và ion:
  a.HClO;Cl2O5; KClO3 ; ClO4
  b.MnO2 ; Mn2O7 ; KMnO4
  c.SO2; SO3; H2SO4
  D.NO; NO2; HNO3
  Câu 3: Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo: O2; CO2; CH4; H2O; H2S; N2; NH3
  Câu 4: Xác định chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử và lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa khử sau theo phương thức thăng bằng electron?
  a.Cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc thu được MnCl2, Cl2 và H2O
  b.Cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu được Cu(NO3)2, NO và H2O
  c.Cho NH3 tác dụng với O2 thu được N2 và H2O
  d.Cho Zn tác dụng với dung dịch HNO3 thu được Zn(NO3)2, NO2 và H2O
  e.Cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc thu được MgSO4, S và H2O
  f.Cho H2 dư tác dụng với Fe2O3 nung nóng thu được Fe và CO2
  g.Cho Fe tác dụng với dung dịch CuSO4 thu được FeSO4 và Cu