ADMICRO
VIDEO

Bài toán FeS2 + O2

Anh/chị nào biết chỉ em bài này với.

Đốt cháy m gam hỗn hợp (A) gồm C và FeS2 trong V lít O2, sau phản ứng thu được chất rắn (B) và 16,8 lít hỗn hợp khí (C). Cho (C) qua dung dịch dung dịch Br2 dư, còn lại hỗn hợp khí (D). Cho (D) qua dung dịch HI, tạo ra tối đa 25,4 gam chất kết tủa. Khí ra khỏi bình HI hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 59,1 gam kết tủa (biết các phản ứng đều hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc).

a. Viết các phương trình hóa học xẩy ra.

b. Tính m và V.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 • a) 

  Khí (D) qua dung dịch HI tạo ra kết tủa ⟹ trong (D) có O2 và chất rắn tạo thành là I2

  ⟹ quá trình đốt cháy chỉ tạo CO2 và SO2. Vậy các phản ứng xẩy ra là

  C + O2 → CO2

  4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

  SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

  O2 + 4HI → 2H2O + 2I2

  CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

  b) 

  Hỗn hợp (C) gồm CO2, SO2, O2 dư

  nCO2=nBaCO3=0,3=nC           nO2 dư= (1/2)*0,1= 0,05 mol.          

  nSO2=0,75-0,3-0,05=0,4 (mol)     

  Þ nFeS2=0,2    Þ nFe2O3=0,1     m=0,3*12+0,2*(56+64)=27,6 (gam)

  nO2 đầu=0,3+0,15+0,4+0,05=0,9                                   V=20,16 (lít)

    bởi Naru to 31/07/2017
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • crying (cảm động)

    bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 02/08/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON