Tại sao nói thế giới chúng ta rộng lớn và đa dạng?

bởi Nguyễn Thủy Tiên 21/09/2018

tại sao nói thế giới chúng ta rộng lớn và đa dạng

Câu trả lời (1)

  • Trên thế giới có 6 châu lục và 4 đại dương , địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng , con người đã có mạt trrn tất cả các châu lục , trên các đảo ngoài khơi xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật cao thì sự vươn tới của con người càng rộng 

    Thế giới chúng ta đang sống thật sự đa dạng vi các quốc gia và vũng lãnh thổ có sự khác nhau về tự nhiên , chế độ chính trị , fong tục tập quán , tín ngưỡng văn hoá , về hình thức sản xuất trinh độ văn minh , quan niệm sống và cả mức sống 

    bởi Ngọc Nga 21/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan