Mật độ dân số trung bình của Bắc Mĩ là bao nhiêu?

bởi Lê Nhật Minh 05/10/2018

Bắc Mĩ diện tich 24,2 km2, dân số 15,5 triệu người, mật độ dân số trung bình của Bắc Mĩ là:

A. Khoảng 15,5 người/km2

B. Khoảng 16,5 người/ km2

C. Khoảng 17,5 người/km2

D. Khoảng 20 người/km2

Câu trả lời (1)

 • Bắc Mĩ diện tich 24,2 km2, dân số 15,5 triệu người, mật độ dân số trung bình của Bắc Mĩ là:

  A. Khoảng 15,5 người/km2

  B. Khoảng 16,5 người/ km2

  C. Khoảng 17,5 người/km2

  D. Khoảng 20 người/km2

  bởi Nguyễn Minh Tuấn 05/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan