AMBIENT

Khi nào khối khí bị biến tính?

bởi Bitch Lasanga 19/05/2019

Khi nào khối khí bị biến tính?

RANDOM

Câu trả lời (20)

 • Các khối khí không đứng yên một chỗ, chúng luôn di chuyển và thay đổi thời tiết mà những nơi chúng đi qua.

  Đồng thời, chúng cũng chịu ảnh hưởng của mặt đệm của những nơi ấy mà thay đổi tính chất còn có thể gọi là biến tính.

  Like (6) Báo cáo sai phạm
 • Các khối khí không đứng yên một chỗ, chúng luôn di chuyển và thay đổi thời tiết mà những nơi chúng đi qua.

  Đồng thời, chúng cũng chiu ảnh hưởng của mặt đệm của những nơi ấy mà thay đổi tính chất còn có thể gọi là biến tính.

  bởi phùng kim huy 12/06/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Khối khí một khi đi qua 1 khu vực thì sẽ chịu ảnh hưởng của mặt đệm tại khu vực đó, khi đó thì khối khí bị biến tính.

  bởi Vua Ảo Tưởng 22/06/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • khối khí bị biến tính vi : khối khí không bao giờ đứng im, nó luôn chuyển động, vì thế nên khi nó đi qua khu vực nào , thì nó bị chịu ảnh hưởng của mặt đệm những nơi ấy người ta bảo là khối khí bị biến tính

  bởi Đinh Trí Dũng 09/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Khối khí một khi đi qua 1 khu vực thì sẽ chịu ảnh hưởng của mặt đệm tại khu vực đó, khi đó thì khối khí bị biến tính.

  bởi Trần Thùy Linh 09/07/2019
  Like (4) Báo cáo sai phạm
 • Khối khí một khi đi qua 1 khu vực thì sẽ chịu ảnh hưởng của mặt đệm tại khu vực đó, khi đó thì khối khí bị biến tính.

  bởi Trần Thị Hoàng Ngân 11/07/2019
  Like (3) Báo cáo sai phạm
 • Khối khí một khi đi qua 1 khu vực thì sẽ chịu ảnh hưởng của mặt đệm tại khu vực đó, khi đó thì khối khí bị biến tính.

  bởi Trần Trà Phương 11/07/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Khối khí một khi đi qua 1 khu vực thì sẽ chịu ảnh hưởng của mặt đệm tại khu vực đó, khi đó thì khối khí bị biến tính

  bởi I like math 11/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Khối khí một khi đi qua 1 khu vực thì sẽ chịu ảnh hưởng của mặt đệm tại khu vực đó, khi đó thì khối khí bị biến tính.

  bởi I like math 11/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Khối khí một khi đi qua 1 khu vực thì sẽ chịu ảnh hưởng của mặt đệm tại khu vực đó, khi đó thì khối khí bị biến tính.

  bởi Lalilà lala 12/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Các khối khí không đứng yên một chỗ, chúng luôn di chuyển và thay đổi thời tiết mà những nơi chúng đi qua.Đồng thời, chúng cũng chịu ảnh hưởng của mặt đệm của những nơi ấy mà thay đổi tính chất còn có thể gọi là biến tính.
  bởi Kỳ Mẫn Doãn 15/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khối khí một khi đi qua 1 khu vực thì sẽ chịu ảnh hưởng của mặt đệm tại khu vực đó, khi đó thì khối khí bị biến tính.

  bởi Khưu Gia Bảo 16/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Các khối khí không đứng yên một chỗ, chúng luôn di chuyển và thay đổi thời tiết mà những nơi chúng đi qua.

  Đồng thời, chúng cũng chiu ảnh hưởng của mặt đệm của những nơi ấy mà thay đổi tính chất còn có thể gọi là biến tính.

  bởi Nguyễn Thuỷ Trúc 19/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khối khí một khi đi qua 1 khu vực thì sẽ chịu ảnh hưởng của mặt đệm tại khu vực đó, khi đó thì khối khí bị biến tính.

  bởi Hacker 247 19/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khối khí nếu đi qua một khu vực sẽ chịu ảnh hưởng của mặt đệm tại khu vực đó , khi đó khối khí sẽ bị biến tính

  bởi ❤Hoshikoyo Yuri❤ 20/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khối khí bị biến tính khi chịu ảnh hưởng của bề mặt tại nơi đi qua.

  bởi Trần Hữu Hoàng 24/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khối khí một khi đi qua 1 khu vực thì sẽ chịu ảnh hưởng của mặt đệm tại khu vực đó, khi đó thì khối khí bị biến tính.

  bởi hiroki natsumy 03/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • khối khí bị biến tính vi : khối khí không bao giờ đứng im, nó luôn chuyển động, vì thế nên khi nó đi qua khu vực nào , thì nó bị chịu ảnh hưởng của mặt đệm những nơi ấy người ta bảo là khối khí bị biến tính

  bởi Bình Thiên 16/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>