AMBIENT

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng?

bởi Phan Quân 07/09/2018

Trình bày thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • - Cơ cấu kinh tế theo ngành có sự chuyển dịch :

     + Giảm tỉ trọng khu vực I

     + Tăng tỉ trọng khu vực II

      + Tăng tỉ trọng khu vực III

       + Diễn ra trong nội bộ các khu vực, các ngành kinh tế

  - Chuyển dịch theo chiều hướng tích cực gắn với tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vẫn đề xã hội, môi trường

  - Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm

  bởi Nguyễn Mai 07/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>