YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 103 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 103 sách GK Hóa lớp 8

Trình bày kết quả của thí nghiệm điều chế khí oxi, thu khí oxi và đốt cháy lưu huỳnh trong khí oxi.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Kết quả của thí nghiệm 1: Đun nóng KMnO4.

- Hiện tượng: Chất rắn trong ống nghiệm chuyển dần thành màu đen, tàn đóm đỏ bùng cháy.

- Viết phương trình hóa học:

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

- Giải thích:

Khi đun nóng kalipemaganat bị phân hủy tạo ra khí oxi.

Vì khí oxi duy trì sự cháy nên làm cho tàn đóm đỏ bùng cháy.

Kết quả của thí nghiệm 2: Đốt cháy lưu huỳnh trong không khí và trong khí oxi.

- Hiện tượng:

+ Trong không khí lưu huỳnh cháy với ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt.

+ Trong khí oxi lưu huỳnh cháy mãnh liệt hơn.

+ Tạo ra chất khí mùi hắc là lưu huỳnh đioxit.

- Phương trình hóa học:

S + O2 → SO2.

- Giải thích: Vì trong lọ đựng oxi sự tiếp xúc của các phân tử lưu huỳnh với các phân tử oxi nhiều hơn trong không khí nên sự cháy xảy ra mãnh liệt hơn.

- Kết luận: Ở nhiệt độ cao oxi dễ dàng phản ứng với phi kim tạo ra oxit axit.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 103 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Đang cập nhật câu hỏi và gợi ý làm bài.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON