YOMEDIA

Hỏi đáp về Bài thực hành 4 - Hóa học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 8 Bài 30 Bài thực hành 4 các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (27 câu):

NONE
 • Nguyễn Nguyên Cách đây 1 năm

  có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các chất khí Oxi, Hidro, Không khí em hãy nêu cách nhận biết các chất trên

  07/03/2023 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Nguyệt Minh Cách đây 3 năm
  1 hình

  19/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Cúnn Cách đây 4 năm

  hợp chất X được tạo thành từ 3 nguyên tố hóa học C, H, O. trong 0,1 mol chất X có 7,2 gam C; 1,2 gam H còn lại là O. tìm công thức hóa học của X, biết rằng ở điều kiện thích hợp X có tỉ khối so với oxi là 5,625

  26/04/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Lê Cách đây 4 năm
  Bài tập hóa học

  19/04/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hà Rose Cách đây 4 năm
  Luyện tập kt 1 tiết hk1

  06/04/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyên Luong Cách đây 4 năm
  1 hình

  16/02/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bala bala Cách đây 5 năm

  viết bài thực hành 4: kẻ bảng + thí nghiệm 1: cách điều chế và thu khí oxi
  + thí nghiệm 2: đốt lưu huỳnh trong không khí và trong khí oxi
  1,nêu mục đích tiến hành: thí nghiệm 1(thí nghiệm 2)
  2, nêu cách tiến hành
  3,hiện tượng
  4,giải thích và viết phương trình

  17/05/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Le Cách đây 5 năm

  Đốt cháy 1 tạ than chứa 96% C, còn lại là tạp chất không cháy. Hỏi cần bao nhiêu m3 không khí < đktc> để đốt cháy hết lượng than trên? ( Biết rằng VO2=1/5V không khí)

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Choco Choco Cách đây 5 năm

  đốt cháy 5,4g bột nhôm thì cần bao nhiêu ml khí o2 (dktc)

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lệ Diễm Cách đây 5 năm

  Không dùng thêm há chất, thuốc thử hãy phân biệt HCl, Ba(OH)2, MgCl2

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai Cách đây 5 năm

  ai làm dùm mình bài thực hành 4 hóa 8

  STT Tên Thí Nghiệm Mục đích thí ngiệm Cách tiến hành Hiện tượng Giair thích-Viết PTPứng
  1
  2

  21/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trọng Nhân Cách đây 5 năm

  Cho 13,5 g Fe tác dụng với dung dịch HCl thu được FeCl2 và khí H2

  a, Viết PTHH

  b, Tính thể tích H2 sinh ra

  c, Tính khối lượng HCl tham gia P/ứng

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 5 năm

  oxit của 1 phi kim có tỉ lệ khối lượng giữa phi kim và oxi là 1:1.biết oxit này có tỉ khối hơi đối vơí nitơ bằng 2,286 xác định công thức của oxit

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy Cách đây 5 năm

  cho biết dvC của 1 oxit lim loại là 160 gam , phần trăm theo khối lượng của kim loại trong oxit là 70% . lập công thức oxit đó

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 5 năm

  biết A là 1 oxit của nitơ có phân tử khối là 76 dvC và tỉ số nguyên tử nitơ và oxi là 2:3.B là oxit khác của nitơ ở đktc 1 lít khí B nặng bằng 1 lít khí cacbon. tìm công thức phân tử của A,B

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị An Cách đây 5 năm

  câu 1

  1)chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng hãy nhận biết các chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn : MgO,CuO,BaO,Fe2O3

  2)chọn các chất thích hợp để điền vào chỗ chống và hoàn thành các phản ứng hóa học sau:

  a)Ba+H2O----->..........+...........

  b)Fe3O4+H2SO4(loãng)------>..........+.......+H2O

  c)MxOy+HCl------->..........+H2O

  d)Al+HNO3------>........+NaOb+........

  câu 2:

  1)tổng số hạt proton(P),nơtron(N)và electron(E)của một nguyên tử nguyên tố X là 13.Xác định nguyên tố X

  2)cho27,4 g Ba tác dụng với 100 g dung dịch H2SO4 9,8%

  a)tính thể tích khí thoát ra(dktc)

  b)tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng

  câu 3;

  cho V lít CO2(dktc) hấp thụ hoàn toàn vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M,sau phản ứng thu được 98,5 g kết tủa . tính V?

  câu 4

  cho hỗn hợp khí A gồm CO2 và O2 có tỉ lệ thể tích tương ứng là 5:1

  a)tính tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với không khí

  b)tính thể tích (dktc)của 10,5 g khí A

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 5 năm

  Khi cho kim loại Al tác dụng với muối đồng sunfat

  thu được nhôm sunfat và kim loại đồng

  a) viết phương trình phản ứng

  b)nếu cho 12,15 gam Al và 1 dung dịch có chứa 5,4 gam đồng sunfat.chất nào còn dư sau phản ứng và có khối lượng bao nhiêu

  c)lọc bỏ các chất rắn rồi cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối khan

  câu c) các bạn làm cũng được

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • con cai Cách đây 5 năm

  cho 32,4 gam kim loại Al tác dụng 21,504 lít Oxi ở dktc

  a) tính khối lượng Al2O3tạo thành

  b) tính khối lượng chất còn dư sau phản ứng

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 5 năm

  cho 8,1 gam Al có chứa 21,5 gam HCl

  a)viết phương trình phản úng

  b)sau khi phản ứng chất nào còn dư , dư bao nhiêu gam, tính khối lượng AlCl3 sau khi tạo thành.

  zúp mình nha hihi

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo Cách đây 5 năm

  đốt cháy hoàn toàn 11,5 gam hợp chất A thu được 22 gam CO2 và 13,5 gam nước biết khi hóa hơi,A có tỉ khối hơi với Hidro là 23

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai Cách đây 5 năm

  trộn 8 gam H với 48 gam Oxi và đốt cháy .hãy tính khối lượng nước tạo thành sau khi phản ứng sảy ra hoàn toàn .

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 5 năm

  cho cùng 1 khối lương các loại kim loại Mg,Al,Zn,Fe lần lượt vào dung dịch H2SO4 dư thì thể tích khí hidro thoát ra ở kim loại nào lớn nhất ?

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt Cách đây 5 năm

  cho tui hỏi : 1 quặng sắt chứa 90% Fe3O4 còn lại là tạp chất , nếu dùng khí hidro dể khử 0,5 tấn quặng thì số lượng sắt thu được là bao nhiêu?hi zúp cái nhi tui ko hiểu dạng này .

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 5 năm
  lập phương trình hóa học phản ứng sau:
  a) P+O2->P2O5
  b) Al +CL2->AlCl3
  c) KClO3->KCl+ O2
  d) C2H4+O2->CO2+H2O

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha Cách đây 5 năm

  Cho A,B,C,D,E,G,X là những hợp chất vô cơ bào thích hợp nhất trong các phương trình phản ứng sau, hãy thay vào và hoàn thành phương trình phản ứng (kèm theo điều kiện nếu có)

  a. A + B\(\rightarrow C\)

  b. \(C+CO\rightarrow A+D\)

  c.\(A+HCl\rightarrow G+E\)

  d.\(C+E\rightarrow A+X\)

  e. \(B+E\rightarrow X\)

  30/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF