ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để điều chế 5 lít dung dịch HNO3 21% (D = 1,2g/ml) bằng phương pháp oxi hóa NH3 với hiệu suất toàn quá trình là 80%, thể tích khí NH3 (đktc) tối thiểu cần dùng là

  • A. 336 lít.  
  • B. 560 lít.  
  • C. 672 lít.   
  • D. 448 lít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nNH3 = nHNO3 = 21%. 5. 103. 1,2 : 63 = 20 mol

  H = 80% ⇒ VNH3 = 20. 22,4 : 80% = 560l

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116813

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON