YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 30,1 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đuợc 1,68 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn dư 0,7 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu đuợc là:

  • A. 75,75 gam.
  • B. 68,55 gam.
  • C. 54,45 gam.
  • D. 89,70 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì còn dư 0,7g kim loại ⇒ đó là Cu ⇒ dung dịch muối chỉ có Fe2+; Cu2+

  Gọi nCu phản ứng = x; nFe3O4 = y 

  Qui hỗn hợp phản ứng về: x mol Cu; 3y mol Fe; 4y mol O

  Bảo toàn e: 2x + 6y = 3nNO + 8y → 2x - 2y = 0,22

  Lại có: mX = 64x + 232y + 0,7 = 30,1

  Ta có hệ phương trình:

  \(\left\{ \begin{array}{l} 2{\rm{x}} - 2y = 0,225\\ 64{\rm{x}} + 232y = 29,4 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,1875\\ y = 0,075 \end{array} \right.\)

  ⇒ Muối khan gồm: 0,1875 mol Cu(NO3)2; 0,225 mol Fe(NO3)2

  mmuối khan = 75,75 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10161

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON