ADMICRO
VIDEO

Tìm A biết đốt A thu được C, H, O rồi cho sản phẩm qua 35ml KOH 1M thì bình KOH tăng lên 1,15g?

Đốt cháy hoàn toàn một hchc A chỉ chứa các nguyên tố C,H,O rồi cho sản phẩm cháy vào bình đựng 35ml dd KOH 1M. Sau phản ứng người ta thấy khối lượng bình đựng KOH tăng lên 1,15g đồng thời trong bình xuất hiện 2 muối có khối lượng tổng cộng là 2,57g. Tỷ khối hơi của A so với hidro là 43. Tìm CTPT của A

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(n_{KOH}\)=0,035.1=0,035 mol

  ta có: CO2 +2KOH---> K2CO3 +H2O
  mol:     a--->2a---->a
             CO2 +KOH-->KHCO3
  mol:      b--->b--------->b
  ta có:2a +b=0,035
  138a+100b=2,57
  --->a=0,015 mol,b=0,005 mol
  -->\(n_{CO_2}\)=0,015+0,005=0,02 mol
  khối lượng bình KOH tăng là khối lượng của CO2 và H2O
  -->\(m_{H_2O}\)=1,15-0,02.44=0,27g
  -->\(n_{H_2O}\)=0,27/18=0,015 mol
  Gọi CTPT của A là CxHyOz
  ta có: x:y=0,02:0,03=2:3
  -->x=2,y=3
  mặc khác: 12.2+3+16z=43.2
  --->z=4
  -->CTPT là C2H3O4
    bởi Quỳnh Như 31/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON