ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ?

Hỗn hợp X gồm hai chất hữa cơ A,B chỉ chứa chức ancol và anđehit . Trong cả A và B số nguyên tử H nhiều gấp đôi số nguyên tử C , gốc hidirocacbon có thể no hoạc có một liên kết đôi. Nếu lấy cùng số mol A hoặc B cho phản ứng hết với Na thì đều thu đượcV lít hidro còn nếu lấy số molnhư thế cho phản ứng hết với hidro thì cần 2V lít . Cho 33.8 gam X phản ứng hết với Na thu được 5.6 lít hidro ở đktc. Nếu lấy 33.8 gam X phản ứng hết với AgNO3 trong NH3 sau đó lấy Ag sinh ra phản ứng hết với HNO3 đặc thì rthu được 13.44 lít NO2 (đktc)

a) tìm CTPT ,CTCT của A và B

b)cần lấy A hay B để khi phản ứng với dung dịch thuốc tím ta thu được ancol đơn chức? Nếu lấy lượng A hay B có trong 33.8 gam X thì cần bao nhiêu ml dung dịch thuốc tím 0.1 M để phản ứng vừa đủ với X tạo ra ancol đa chức ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a.

  + Vì số H gấp đôi số C nên cả A và B đều có dạng: CnH2nOx. Mặt khác A, B pư với Na đều cho lượng hiđro như nhau nên A, B có cùng số nhóm –OH.

  + Ta thấy A, B đều có 1liên kết  trong phân tử nên 1 mol A hoặc B chỉ pư được với 1 mol hiđro theo giả thiết, suy ra khi 1 mol A hoặc B pư với Na chỉ cho 0,5 mol hiđro

  ⇒ cả A, B chỉ có 1 nhóm –OH. Vậy A, B có CTPT phù hợp với một các trường hợp sau:

  + TH1: A là CnH2n-1OH (a mol); B là HO-CmH2m-CHO (b mol)

  + TH2: A là HO-CnH2n-CHO (a mol); B là HO-CmH2m-CHO (b mol)

  + Ứng với trường hợp 1 ta có hệ:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  a(16 + 14n) + b(14m + 46) = 33,8\\
  0,5a + 0,5b = \frac{{5,6}}{{22,4}}\\
  2b = \frac{{13,44}}{{22,4}}
  \end{array} \right.\)

   ⇒ a = 0,2; b = 0,3 và 2n + 3m = 12n = 3 và m = 2 thỏa mãn

  + Ứng với trường hợp 2 ta có hệ:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  a(46 + 14n) + b(14m + 46) = 33,8\\
  0,5a + 0,5b = \frac{{5,6}}{{22,4}}\\
  2a + 2b = \frac{{13,44}}{{22,4}}
  \end{array} \right.\)

  ⇒ a + b = 0,5 và a + b= 0,3  (loại)

  + Vậy A là: CH2=CH-CH2-OH và B là HO-CH2-CH2-CHO

  b.  Để phản ứng với thuốc tím mà sản phẩm thu được ancol đa chức là chất A:

  3CH2=CH-CH2-OH + 4H2O+2KMnO4 → 3CH2OH-CHOH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH

  mol:              0,2                          0,4/3                       

  thể tích dd KMnO4 = 1,33 lít.

    bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 11/11/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1