ADMICRO
VIDEO

Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên trong không khí thì dùng bao nhiêu thể tích không khí?

câu 1 

cho 3,36 lít khí hỗn hợp gồm metan và axetilen qua bình đựng dung dịch đựng nước brom dư, sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí

a) viết pt phản ứng sảy ra 

b) tính % thể tích các khí hổn hợp 

c) nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên trong không khí thì dùng bao nhiêu thể tích không khí, biết thể tích khí oxi chiếm 20% thể tích không khí?

CÂU 2

X là hỗn hợp gồm metan và etilen. dẫn X qua bình nước brom dư thấy có 8gam brom tham gia phản ứng. khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thu toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong (hay Cả(OH)2) thấy có 15 gam kết tủa

a) viết các pt phản ứng sảy ra

b) tính % thể tích các chất trong X

CÂU 3

Khi lên men  glucozo , người ta thấy thoát ra 11,2 lít khí CO2 đo ở đk tiêu chuẩn

a) tính khối lượng rượu etilic tạo ra sau khi lên men

b) tính khối lượng glucozo đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu xuất lên men là 80%

LÀM ĐƯỢC CÂU NÀO THÌ GIÚP MÌNH VỚI NHA MAI MÌNH THI RỒI!!!!!

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1.Khí thoát ra là CH4 nCH4=0,1 mol mà tổng n khí=0,15 mol

  =>nC2H2=0,05 mol

  C2H2+2Br2 =>C2H2Br4

  %VCH4=0,1/0,15.100%=66,67%

  %VC2H2=33,33%

  CH4+2O2=>CO2+2H2O

  C2H2+5/2O2=>2CO2+H2O

  Tổng mol O2=0,1.2+0,05.2,5=0,325 mol

  =>VO2=0,325.22,4=7,28l

  =>Vkk=7,28/20%=36,4lít

  2.

  C2H2        +2Br2=>C2H2Br4

  0,025 mol<=0,05 mol

  CH4+2O2=>CO2+2H2O
  nCaCO3=nCO2=0,15 mol=>nCH4=0,15 mol

  nBr2=8/160=0,05 mol=>nC2H2=0,025 mol

  %VCH4=0,15/0,175.100%=85,71%

  %VC2H2=14,29%
  3.

  nCO2=11,2/22,4=0,5 mol

  C6H12O6=>2C2H5OH +2CO2

  0,25 mol<=0,5 mol<=0,5 mol

  mC2H5OH=0,5.46=23g

  nC6H12O6=(0,5/2)/80%=0,3125 mol

  =>m glucozo bđ=0,3125.180=56,25g

    bởi Nguyễn Thị Trang 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON