ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 83 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 83 sách GK Hóa lớp 11

Một loại thủy tinh thường chứa 13,0% natri oxit; 11,7 % canxi oxit và 75,3% silic đioxit về khối lượng.

Thành phần của thủy tinh này được biểu diễn dưới dạng các oxit là:

A. 2Na2O. CaO. 6SiO2

B. Na2O. CaO. 6SiO2

C. 2Na2O. 6CaO. SiO2

D. Na2O. 6CaO. 6SiO2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Công thức của thủy tinh có dạng: xNa2O.yCaO.zSiO2

x : y : z = \(\frac{{13}}{{62}}:\frac{{11,7}}{{56}}:\frac{{75,3}}{{60}}\)

= 1 : 1: 6

Thành phần của thủy tinh được biểu diễn dưới dạng oxit: Na2O. CaO. 6SiO2

⇒ Chọn B

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 83 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1