ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 97 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 97 SGK Hóa học 11 nâng cao

Nghiền thủy tinh loại thường thành bột, rồi cho vào nước đã có vài giọt phenolphtalin, thì nước sẽ có màu hồng. giải thích và viết phương trình hóa học phản ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Thành phần của thủy tinh là Na2SiO3 (muối tạo bởi bazơ mạnh và axit yếu).

Khi nghiền thủy tinh thành bột, rồi cho vào nước, Na2SiO3 bị phân hủy tạo môi trường kiềm.

Na2SiO3+2H2O ⇔ 2NaOH + H2SiO3

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 97 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1