ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 97 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 97 SGK Hóa học 11 nâng cao

Mỗi lọai thủy tinh chứa 13% Na2O; 11,7% CaO và 73,5% SiO2 về khối lượng. Thành phần của loại này biểu diễn dưới dạng oxit là:

A. 2Na2O.CaO.6SiO2

B. 2Na2O.6CaO.SiO2

C. Na2O.CaO.6SiO2

D. Na2O.6CaO.SiO2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Chọn C

Na2O.CaO.6SiO2

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 97 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1