ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 18.4 trang 26 SBT Hóa học 11

Bài tập 18.4 trang 26 SBT Hóa học 11

Để sản xuất thủy tinh loại thông thường, người ta nấu chảy một hỗn hợp gồm cát trắng (SiO2), đá vôi (CaCO3), sođa (Na2CO3) ở 1400oC. Khi đó, sẽ tạo ra nột hỗn hợp các muối natri silicat và canxi silicat nóng chảy nóng chảy, để nguội sẽ được thủy tinh rắn. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong quá trình trên.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.4

 
 

Các phương trình hóa học của quá trình sản xuất thủy tinh loại thông thường:

Na2CO3 + SiO2 to→ Na2SiO3 + CO2

CaCO3 + SiO2 to→ CaSiO3 + CO2

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.4 trang 26 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1