ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định V khí NH3 dùng để phản ứng với Al2(SO4)3?

1/ Nung nóng 0,5 mol hỗn hợp X gồm H2 , N2 trong bình kín có xúc tác thích hợp, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Cho 1/2 Y đi qua ống đựng Cuo dư nong nóng thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm nhiều nhất là 3,2 g. Tỉ khối hơi của Y so với X

2/ Cho V(l) NH3 phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 xM sau phản ứng lọc kết tủa và cho vào 10 ml dung dịch NaOH 2M thì kết tủa vừa hết. Giá trị của V, x lần lượt là ?

 

 

 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1:

  3CuO+2NH3−−−>3Cu+N2+3H2O
  3x/2------x
  CuO+H2−−−>Cu+H2OCuO+H2−−−>Cu+H2O
  (b-3x)/2--(b-3x)/2
  ==> mol O = b/2 = 0,2 ==> b = 0,4 
  Gọi a, b là mol N2 và H2 có trong X
  ==> trong Y có 2x mol NH3, (a-x) mol N2 dư và (b-3x) mol H2
  Y + CuO ---> Cu + NH3 + H2O + N2
  ==> toàn bộ H2 trong X sẽ chuyển thành H2O sau phản ứng
  ==> mol rắn giảm = mol O = mol H2O = số mol H2 = b = 2*3,2/16 = 0,4 => a = 0,1
  Khối lượng X = 2*0,4 + 28*0,1 = 3,6 => phân tử lượng X = 3,6/0,5 = 7,2
  dX/H2 = 7,2/2 = 3,6

    bởi Mai Thuy 28/09/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1