Xác định công thức cấu tạo của A nếu khi clo hóa nó thì chỉ thu được 1 dẫn xuất monoclo duy nhất.

bởi Kim Ngan 06/11/2018

Bài tập 6 trang 151/SGK hóa lớp 11

Khi oxi hóa hoàn toàn 7,0 mg hợp chất A thu được 11,2 ml khí CO2 (đktc) và 9,0 mg nước. Tỉ khối hơi của A so với N2 bằng 2,5. Xác định công thức cấu tạo của A nếu khi clo hóa nó thì chỉ thu được 1 dẫn xuất monoclo duy nhất.

Câu trả lời (1)

 • Phân tử khối của A = 2,5.28 = 70 đvC. Số mmol của A = 7/70 = 0,1 mmol.

  Số nguyên tử C = 11,2/22,4/0,1 = 5; Số nguyên tử H = 2.9/18/0,1 = 10.

  Số mgam C + H = 12.0,5 + 1.0,5.2 = 7 mg = đúng số mmg ban đầu nên trong A chỉ có C và H, không có các nguyên tố khác.

  Vậy A có công thức: C5H10.

  Cấu tạo thỏa mãn đề bài là:

  CH2-CH2 CH2-CH2 CH2

  bởi Hoàng Vy 06/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan