Bài tập 2 trang 169 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 169 sách GK Hóa lớp 11

Khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí mỏ dầu, khí lò cốc là gì? Nêu thành phần chính của mỗi loại khí này và ứng dụng của chúng?

Gợi ý trả lời bài 2

 • Khí mỏ dầu còn gọi là khí đồng hành. Khi mỏ dầu có trong các mỏ dầu. Khí thiên nhiên là khí chứa trong các mỏ khí riêng biệt.
 • Thành phần của khí mỏ dầu và khí thiên nhiên ở các mỏ khác nhau dao động như các số liệu ở bảng bên.
Các hợp phần Khoảng % thể tích
Khí mỏ dầu Khí thiên nhiên
Metan 50 \(^{\div }\) 70 70 \(^{\div }\) 95
Etan ~ 20 2 \(^{\div }\) 8
Propan ~ 11 ~ 2
Butan ~ 4 ~ 1
Pentan (khí) ~ 2 ~ 1
N2, H2, H2S, He, CO2- ~ 12 4 \(^{\div }\) 20

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 169 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • thanh duy

  Help me!!!!

  Bài 1: Đốt 1,3 gam hidrocacbon thơm X ở thể lỏng thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). X phản ứng với H2 theo tỉ lệ 1:4, với brom tỉ lệ 1:1. X có CTCT là j. Biết Mx < 115

  Bài 2: 1,3 gam chất hữu cơ A cháy hoàn toàn thu được 4,4g CO2 và 0,9 gam H2O. tỉ khối của A so với oxi là d thỏa mãn 3<d<3,5. Tìm CTCT của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời