YOMEDIA
ZUNIA12

Tính nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng?

 Hoà tan hoàn toàn 53,36 gam  Fe 3 O 4  bằng dung dịch HCl 0,5M. biết sản phẩm
gồm có FeCl 2 , FeCl 3 và H 2 O.
a) Tính khối lượng muối thu được?
b) Tính thể tích dd axit đã dùng?
c) Tính nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dd
thay đổi không đáng kể).

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON