YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 12 trang 66 SGK GDCD 12

Giải bài 12 tr 66 sách GK GDCD LỚP 12

Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây:

 

 

 

 

Stt

 

 

 

 

Hành vi

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

(1)

Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe

 

(2)

Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

 

(3)

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

 

(4)

Vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

(5)

1

Đặt điều nói xấu, vu cáo người khác

 

 

 

 

 

2

Đánh người gây thương tích

 

 

 

 

 

3

Công an bắt giam người vì nghi là lấy trộm xe máy

 

 

 

 

 

4

Đi xe máy gây tai nạn cho người khác

 

 

 

 

 

5

Giam giữ người quá thời hạn quy định

 

 

 

 

 

6

Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người

 

 

 

 

 

7

Tự ý bóc thư của người khác

 

 

 

 

 

8

Nghe trộm điện thoại của người khác

 

 

 

 

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 12

 

 

 

 

S tt

 

 

 

 

Hành vi

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

(1)

Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe

 

(2)

Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

 

(3)

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

 

(4)

Vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

(5)

1

Đặt điều nói xấu, vu cáo người khác

 

 

x

 

 

2

Đánh người gây thương tích

 

x

 

 

 

3

Công an bắt giam người vì nghi là lấy trộm xe máy

x

 

 

 

 

4

Đi xe máy gây tai nạn cho người khác

 

x

 

 

 

5

Giam giữ người quá thời hạn quy định

x

 

 

 

 

6

Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người

 

 

x

 

 

7

Tự ý bóc thư của người khác

 

 

 

 

x

8

Nghe trộm điện thoại của người khác

 

 

 

 

x

9

Tự tiện khám chỗ ở của công dân

 

 

 

x

 

-- Mod GDCD 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 12 trang 66 SGK GDCD 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON