ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 37 SGK Địa lý 9

Giải bài 3 tr 37 sách GK Địa lớp 9

Căn cứ vào bảng 9.2 (trang 37 SGK), hãy vẽ biểu đồ cột chồng biểu diễn sản lượng thuỷ sản của các năm 1990 và 2002.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vẽ biểu đồ cột ghép:

  • Có hai nhóm cột trên biểu đồ. Một nhóm của năm 1990 và một nhóm của năm 2002. Mỗi nhóm có hai cột, một cột thể hiện sản lượng thuỷ sản khai thác và một cột thể hiện sản lượng thuỷ sản nuôi trồng. Chiều cao của mỗi cột ứng với giá trị của sản lượng thuỷ sản khai thác hay thuỷ sản nuôi trồng của từng năm. Chú ý, lấy tỉ lệ phù hợp với tờ giấy vẽ (Ví dụ: ứng với 400 tấn = lcm).  
    • Trục hoành thể hiện năm (hai năm 1990 và 2002)
    • Trục tung thể hiện giá trị sản lượng (nghìn tấn).

Tên biểu đồ là: Biểu đồ sản lượng thuỷ sản năm 1990 và 2002.

 

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 37 SGK Địa lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1