YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 9

Bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 9

Dựa vào bảng 22.

Bảng 22. TỐC ĐỘ TĂNG DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, THỜI KÌ 1995 - 2007

(Đơn vị: %)

Năm

1995

1998

2000

2002

2007

Dân số

100,0

103,5

105,6

108,2

120,8

Sản lượng lương thực

100,0

117,7

128,6

131,1

153,9

Bình quân lương thực theo đầu người

100,0

113,8

121,8

121,2

110,0

Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ gia tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng, thời kì 1995 - 2007

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Giải sách bài tập Địa Lí 9 | Giải sbt Địa Lí 9

Biểu đồ thể hiện tốc độ gia tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở vùng Đồng bằng sông Hồng, thời kì 1995-2007.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON