YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 54 SBT Địa lí 9

Bài tập 2 trang 54 SBT Địa lí 9

Nối các ý cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ đúng về ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới việc đảm bảo lương thực của vùng đồng bằng sông Hồng 

A (tỉ lệ gia tăng dân số)

B (việc đảm bảo lương thực của vùng)

Tỉ lệ gia tăng dân số giảm

a) Dân số của vùng sẽ giảm đi.

b) Bình quân lương thực/đầu người sẽ tăng lên.

c) Là điều kiện thuận lợi để tăng bình quân lương thực/đầu người.

d) Nếu sản xuất lương thực của vùng ngày càng tăng thì việc đảm bảo lương thực của vùng ngày càng vững chắc.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Nối ý ở cột A với các ý - c - d - ở cột B

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 54 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON