YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 10 SGK Địa lý 9

Giải bài 1 tr 10 sách GK Địa lớp 9

Dựa vào hình 2.1, hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số của nước ta.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Về số dân:

  • Tăng liên tục, năm 2009 so với năm 1954, số dân tăng hơn 3,5 lần.
  • Tốc độ tăng dân số của giai đoạn 1976 – 2009 nhanh hơn giai đoạn 1954 – 1976.

Về tỉ lệ gia tăng tự nhiên:

  • Thay đổi qua các thời kì.
  • Giai đoạn 1960 – 1976: tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao, trung bình trên 3%/năm, đây là thời kì “bùng nổ dân số” ở nước ta.
  • Từ năm 1976 đến nay, tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm dần.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 10 SGK Địa lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON