YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 25 SBT Địa lí 8

Giải bài 4 tr 25 sách BT Địa lớp 8

Cho các ô chữ dưới đây:

Giải sách bài tập Địa Lí 8 | Giải sbt Địa Lí 8

Em hãy hoàn thành sơ đồ sau, đặt tên cho sơ đồ này và ghi vào ô số (1) 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Giải sách bài tập Địa Lí 8 | Giải sbt Địa Lí 8

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 25 SBT Địa lí 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON