YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài tập 3 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 8

Vẫn dựa vào lược đồ Địa hình và khoáng sản khu vực Tây Nam Á, hãy kể tên các quốc gia nằm trong vùng có nhiều dầu mỏ 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Các quốc gia nằm trong vùng có nhiều dầu mỏ: CTVQ ẢRập TN, ARập Xêut, Cô-oét, I-ran, I-rắc, Ba-ranh, Cata.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON