YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài tập 2 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 8

Quan sát lược đồ Địa hình và khoáng sản khu vực Tây Nam Á, hãy cho biết dầu mỏ dầu tập trung chủ yếu ở khu vực nào. (Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất).

☐ Đồng bằng Lưỡng Hà.

☐ Đồng bằng ven vịnh Pecxich.

☐ Cả hai vùng nêu trên. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Dầu mỏ dầu tập trung chủ yếu ở khu vực:

☐ Đồng bằng Lưỡng Hà.

☐ Đồng bằng ven vịnh Pecxich.

☒ Cả hai vùng nêu trên.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON