YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khu vực Bắc Âu nằm trong vùng khí hậu nào

  • A. Ôn đới hải dương
  • B. Ôn đới lục địa
  • C. Đới lạnh
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 24042

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON